top of page

Fy Iechyd Ar-lein

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn wasanaeth sy'n eich galluogi i wneud apwyntiadau gyda'ch meddyg teulu, archebu presgripsiynau amlroddadwy a diweddaru eich manylion personol eich hun ar-lein. Ar hyn o bryd, nid yw pob meddygfa yn defnyddio'r system hon felly byddai angen i chi wirio a yw eich meddygfa eich hun wedi'i chysylltu â Fy Iechyd Ar-lein yn gyntaf.

Screenshot 2023-02-27 142830.png
bottom of page