top of page

Car Linc

Mae Car Linc Môn yn gynllun cludiant cymunedol cymdeithasol gwirfoddol ar Ynys Môn. Mae'r gwasanaeth ar gael i bobl sydd heb unrhyw fodd arall o wneud teithiau hanfodol.

Mae'r cynllun yn bennaf ar gyfer pobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig lle mae gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn brin, ond hefyd ar gyfer y rhai nad ydyn nhw'n ddigon ffit i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus - mewn tref neu wlad. Ers sefydlu’r cynllun yn 2001 mae Car Linc Môn yn darparu gwasanaeth cludiant hanfodol i bobl sydd angen mynd i:

  • Apwyntiadau ysbyty

  • Ymweld â meddyg, deintydd, optegydd

  • Mynychu Canolfan Gofal Dydd

  • Casglu presgripsiwn

  • Gwnewch ychydig o siopa

  • Ymweld â pherthnasau neu ffrindiau sy'n sâl.

car-linc-welsh-2-w800h533.png
Can you help.png
bottom of page