top of page

Cyswllt Cymunedol

Mae Cyswllt Cymunedol Môn yn rhedeg gwasanaeth Presgripsiynu Cymdeithasol i bobl dros 18 oed a theuluoedd sy’n byw ar Ynys Môn.  Gallai’r gwasanaeth helpu os ydych yn profi unrhyw un o’r canlynol:

  • Teimlo'n ynysig yn gymdeithasol

  • Eisiau gwella iechyd corfforol

  • Diffyg hyder

  • Angen dod o hyd i rywfaint o gymorth a gwybodaeth ymarferol i wella'ch sefyllfa.

Bydd ein tîm o Gydlynwyr Asedau Lleol yn:

  • Gweithio gyda chi i nodi gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol yn eich ardal sy'n addas i'ch diddordebau

  • Cynnig cefnogaeth i chi gael mynediad at y gweithgareddau a'r gwasanaethau hyn

  • Eich helpu i wella eich llesiant, eich hyder a’ch annibyniaeth.

Os hoffech chi wneud hunan-atgyfeiriad, pwyswch y botwm hunangyfeirio isod

linc-cymunedol-mon-logo-sgwar-w370h240.jpg
bottom of page