top of page

Aelodaeth

Mae aelodaeth lawn ar gael i sefydliadau/grwpiau gwirfoddol a chymunedol sydd wedi'u lleoli a/neu'n weithgar ar Ynys Môn.

Mae'r buddion yn cynnwys:

Hawliau pleidleisio llawn a fydd yn eich galluogi i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Medrwn Môn, enwebu aelodau o'ch mudiad i eistedd ar Fwrdd Rheoli Medrwn Môn ac ethol aelodau i Fwrdd Rheoli Medrwn Môn

Asset 22.png

Derbyn gwybodaeth gyson, ddefnyddiol ar gyfer eich grŵp gan gynnwys ein e-fwletin chwarterol

Asset 44.png

Derbyn gwybodaeth reolaidd am gyfarfodydd y Bwrdd drwy ein llythyr aelod

Asset 45.png

Cysylltiad â grwpiau tebyg drwy ddigwyddiadau chwarterol Rhwydwaith y Trydydd Sector

Chatting_2x.png

Hyfforddiant defnyddiol ar gyfradd is

Asset 25.png

Cyfieithu am ddim hyd at 100 gair

Computer_2x.png

Hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli eich mudiad

Asset 78.png

Derbyn cefnogaeth ar cyfleodd gwirfoddoli

Asset 91.png

Cyfraddau is ar gyfer llungopïo

Asset 28.png

Rhybudd o flaen llaw am roddion o offer a dodrefn

Asset 26.png

Cyngor a gwybodaeth am ddim ar grantiau / cyllid

Asset 36.png

Sbotolau ar eich grwpiau ar ein cyfryngau cymdeithasol

Asset 16.png

I ddod yn aelod, darllenwch ein pecyn aelodaeth a llenwch yr holiadur isod a dewis cyflwyno neu lenwi'r ffurflen gyswllt a derbyn drwy e-bost / post

Pecyn Aelodau Newydd
Pecyn Aelodau Presennol
Ffurflen Aelodaeth
bottom of page