BETH SY'N NEWYDD
***
Bydd swyddfa Medrwn Môn yn cau am 5pm dydd Iau, 22ain o Ragfyr 2016 am y gwyliau Nadolig ac yn ail-agor am 9am dydd Mawrth, 3ydd o Ionawr 2017.

Dymuna Bwrdd Rheoli a staff Medrwn Môn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

***

It's just over a week until the first ever Local Charities Day (16th December) and Localgiving will run a special Give Me 5 match funding campaign to coincide with it. 

Local Charities Day is a new Westminster Government initiative to put small, local charities and community groups in the spotlight, showcasing the great work they do in their areas.

The Office for Civil Society is contributing match funding to our #GiveMe5 campaign, which will randomly match 1,000 x £5 donations made during a 24 hour period. Give Me 5 is an opportunity for everyone to get involved and show their support for charities in their area.

This is a great chance to raise awareness of your charity or cause and - for Localgiving members - raise a bit of extra cash in the process.

How to take part

1. Join the conversation on Twitter and Facebook by using the hashtag #LocalCharitiesDay

2. Sign up to Localgiving FREE at join.localgiving.org/wales and be online in time to take part in Give Me 5 (plus claim £200 of extra match funding, just for your group)

3. Keep up to date with all the latest about Local Charities Day at localcharitiesday.localgiving.org

Lleisiau Lleol - Cronfa'r Loteri Fawr

Dyfarnwyd £983,973 i Medrwn Môn i reoli portffolio o 9 o gynlluniau dros gyfnod o 4 mlynedd i helpu rhoi llais cryfach i gymunedau Cymru.  Cliciwch yma i ddarllen y datganiad.

*******************************************************************************

Llywodraethu Da

Cliciwch yma i ddarllen dogfen WCVA ar Strategaeth, cynllunio a monitro (yn y Saesneg).   Cliciwch yma i ddarllen dogfen WCVA ar Gefnogi Ymddiriedolwyr (yn y Saesneg).

***************************************************************************************

Cod Ymarfer Llywodraethu i'r Trydydd Sector - canllaw i lywodraethu da.  Cliciwch yma i ddarllen y canllaw a ddatblygwyd gan Voluntary Action, Merthyr Tudful.        

 ******************************************************************************

 


Medrwn Môn ar facebook

Dan Do Môn - rhifyn Ebrill 2015

*****************************

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2013 - 2014

Cliciwch yma i lawrlwytho Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2013 - 2014.

******************************

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl