Cyfleoedd i Dendro

Cyfleoedd i Dendro


 

 

Mae Gwerthwch i Gymru (Sell2Wales) yn fenter Llywodraeth Cymru sy'n anelu at helpu busnesau bach a chanolig a mudiadau yn y trydydd sector i weithio'n llwyddiannus gyda chleientiaid yn y sector cyhoeddus. Mae ganddynt nifer cynyddol o hysbysebiadau o'r sector cyhoeddus, ac felly yn gwneud cyfleoedd tendro yn fwy hygyrch.

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl