Yr ydych yma: Unigolion a'r Gymuned > Eisiau gwirfoddoli? > Be ydy gwirfoddoli?

Be ydy gwirfoddoli?

Gwirfoddoli ydy rhoi eich amser i wneud rhywbeth defnyddiol o fudd y gymuned, yr amgylchedd, neu unigolyn - heb gael eich talu. Dewis personol ydy gwirfoddoli, heb ystyried gwneud elw ariannol personol.

Be mae gwirfoddoli yn gallu ei gynnig i chi?

 • Rhoi strwythur i’ch diwrnod

 • Profiad gwaith

 • Dangos fod gennych chi rywbeth gwahanol i’w gynnig, a fod gan bawb rywbeth i’w gynnig

 • Cyfle i ddysgu sgiliau newydd

 • Cyfle i newid o’r un sy’n derbyn help i’r un sy’n rhoi help

 • Creu ymwybyddiaeth o broblemau sy’n wynebu eraill

 • Cyfle i ymrwymo i rywbeth a magu hyder

 • Cyfle i ddatblygu’n bersonol

 • Geirda

 • Cyfleoedd hyfforddiant

 • Llenwi bwlch rhwng newid gyrfa

 • Torri’n rhydd o’r gorffennol

 • Helpu’ch hun trwy helpu eraill

 • Cysylltiad cymdeithasol – cyfarfod pobl newydd

 • Ymwneud â’r gymuned

 • Her a boddhad o gyflawni rhywbeth

Nid ydy gwirfoddoli'n gallu cynnig:

 • Swydd gyflogedigledig na’r addewid o hynny

 • Sicrwydd

 • Ateb i’ch problemau