Yr ydych yma: Newyddion a Digwyddiadau > Digwyddiadau > Hyb Cymunedol Gwelfor

Hyb Cymunedol Gwelfor

Gweithgareddau grŵp
Dewch i ymuno a ni yn ein hyb Dementia Gyfeillgar newydd yng Nghanolfan Cymunedol Gwelfor, Holyhead.
Pob Dydd Mawrth a 10.30yb - 12.30yp
Lle byddwch yn cael croeso cynnes iawn gan bawb
£2 y sesiwn 
I archebu galwad: 01407 763559

Gwelwch poster Hyb Cymunedol Gwelfor