Yr ydych yma: Linc Cymunedol Môn > Linc Cymunedol Môn

Linc Cymunedol Môn

Mae Linc Cymunedol Môn yn rhedeg gwasanaeth Prescreibio Cymdeithasol ar gyfer pobl dros 18 oed a theuluoedd sy’n byw ar Ynys Môn.  Gall y gwasanaeth eich helpu chi os ydych:

  • Yn teimlo’n ynysig yn gymdeithasol

  • Eisiau gwella eich iechyd corfforol

  • Yn dioddef o ddiffyg hyder

  • Angen dod o hyd i rhywfaint o gefnogaeth ymarferol a gwybodaeth er mwyn gwella eich sefyllfa.

Bydd ein tîm o Gydlynwyr Asedau Lleol yn:

  • Cydweithio hefo chi i adnabod gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol yn eich ardal sy’n addas ar gyfer eich diddordebau.

  • Cynnig cefnogaeth i chi fynychu’r gweithgareddau a’r gwasanaethau yma.

  • Eich helpu i wella eich lles, hyder ac annibyniaeth.

Sut ydw i’n cael fy nghyfeirio?

Fe all eich Meddyg Teulu awgrymu eich bod yn cael eich cyfeirio ar ôl adnabod y byddai cael rhywfaint o gymorth ychwanegol yn gallu gwella eich iechyd a’ch lles.  Fe allwch CHI hefyd gysylltu â Linc Cymunedol Môeich hun, neu ofyn i aelod o’r teulu neu ffrind i gysylltu â ni:- 01248 725745    linc@medrwnmon.org

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar Eich linc i weithgareddau cymunedol er mwyn gwella eich iechyd a'ch lles.

I ddarllen 'Hysbysiad Preifatrwydd' Linc Cymunedol Môn cliciwch YMA

Hunan-Gyfeirio
Rhaid Gweld i Gredu

RHAID GWELD I GREDU:

Cliwich yma i darllen POBL GO IAWN - STRAEON GO IAWN (Pdf) 

Rhaid Gweld i Gredu

RHAID GWELD I GREDU 2:

Awst 2022

Cliwich yma i darllen POBL GO IAWN - STRAEON GO IAWN 2 (Pdf)