Ni fydd staff yn cynnal ymweliadau cartref na chyfarfodydd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, bydd ein gwasanaeth cymorth yn parhau, a gallwch ddal gysylltu hefo

Linc Cymunedol Môn

01248 725745

linc@medrwnmon.org

Byddwn yn fwy na pharod i helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn.

Mae eich Cydlynydd Asedau Lleol ar gael i siarad hefo chi dros y ffôn, a byddan nhw'n ceisio cynnal mwy o alwadau er mwyn cadw mewn cysylltiad hefo chi yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ffoniwch rhif ein Swyddfa Cyffredinol ar 01248 724944
- ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Gwybodaeth COVID-19

Gwybodaeth COVID-19

Linc Cymunedol Môn

Linc Cymunedol Môn

Car Linc Môn

Car Linc Môn