Yr ydych yma: COVID-19 > Canllawiau Ailagor Canolfannau Cymunedol

Canllawiau Ailagor Canolfannau Cymunedol

Cliciwch ar y ddogfen isod i ddarllen y canllawiau ar gyfer ailagor canolfannau cymunedol yng Nghymru. Bydd yn rhoi trosolwg byr i chi o sut i baratoi ar gyfer ailgychwyn eich gwasanaethau pan gaiff hynny ei ganiatáu.