Yr ydych yma: Amdanom > Ein Pobl > Ein Staff

Ein Staff

Siân Purcell - Prif Swyddog 

Derlwyn R Hughes - Swyddog Datblygu Gwybodaeth/Hyfforddiant

Lyndsey Campbell-Williams - Arweinydd Prosiect

Linda Jones - Swyddog Gweinyddol

Seiriol Edwards - Swyddog Llesiant Cymunedol a’r Trydydd Sector

Rhian Medi - Swyddog Cyswllt

Bethan Lloyd Jukes - Swyddog Cefnogi Linc Cymunedol Môn

Sian Eleri Morgan - Swyddog Datblygu Linc Cymunedol Môn

Sheree Ellingworth - Cydlynydd Asedau Lleol

Jay Garden - Cydlynydd Asedau Lleol

Veronica Huband - Cydlynydd Asedau Lleol

Ceren Hughes - Cydlynydd Asedau Lleol

Awen Dodd - Cydlynydd Teulu a Chymuned

Anne Jones - Cydlynydd Teulu a Chymuned

Ceri Seeley - Swyddog Datblygu Cynllun Tro Da

Delyth Ingram - Swyddog Ymgysylltu Cymunedau