Staff

John R Jones
Prif Swyddog
John yw Prif Swyddog Medrwn Môn ac mae’n gyfrifol am reolaeth a datblygiad gwaith y mudiad.

Siân Purcell
Dirprwy Prif Swyddog
Prif gyfrifoldebau Siân fel Dirprwy Prif Swyddog yw hyrwyddo a darparu gwybodaeth ar wirfoddoli, rhannu ymarfer da a dathlu gwirfoddoli. Hefyd mae Siân yn datblygu prosiectau newydd sy’n ymwneud â gwirfoddoli a gwaith datblygu cymunedol Medrwn Môn.

Wendy Flynn
Gweinyddwraig
Cyfrifol am faterion ariannol, cyllidol ac adnoddau dynol y mudiad, ynghyd â’r tîm gweinyddu.

Derlwyn R Hughes
Swyddog Gwybodaeth/Hyfforddiant
Cyfrifol am gynghori a chynorthwyo grwpiau gwirfoddol/cymunedol i ddarganfod cyllid a hefyd am ddarparu hyfforddiant ar gyfer y grwpiau gwirfoddol/cymunedol fel rhan o’i swydd.

Linda Jones
Swyddog Gweinyddol
Mae Linda'n gyfrifol am wasanaethau cefnogol gweinyddol i staff ac i grwpiau gwirfoddol/cymunedol eraill ar yr ynys, casglu a monitro ystadegau'r mudiad a pharatoi’r cylchlythyrau.

Rhian Medi
Swyddog Datblygu Partneriaeth
Mae Rhian yn darparu cefnogaeth i fudiadau gwirfoddol sy’n cynrychioli’r sector ar bartneriaethau statudol ac yn hwyluso a threfnu gweithdai ar faterion cymunedol.

Ann Perkins
Hwyluswraig Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
Mae Ann y gyfrifol am gefnogi mudiadau gwirfoddol a chymunedol i ddatblygu a chynnal partneriaethau cryf gydag asiantaethau sy’n ymwneud ag Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles o fewn y Sector Gwirfoddol, y Bwrdd Iechyd Lleol, a’r Awdurdod Lleol.

Bethan Lloyd Jukes
Swyddog Gwirfoddoli Ifanc
Cyfrifol am recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr o dan 25 oed a chysylltu â mudiadau sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr.

Armon Williams
Swyddog Datblygu Cymunedau Mentrus
Mae’r prosiect hwn wedi’i ddatblygu i ddarparu cymorth ymarferol i sefydliadau trydydd sector i helpu symud tuag at ddod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.  Ei nod yw galluogi sefydliadau i weithredu mewn modd mwy effeithiol a chynhyrchu mwy o incwm eu hunain, gan gynnwys drwy wneud cais am a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

 Am fwy o wybodaeth ewch i'r dudalen Cymunedau Mentrus.

Top tudalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl

070-178 exam 070-181 exam 070-210 exam 070-214 exam 070-215 exam 070-216 exam 070-217 exam 070-218 exam 070-219 exam 070-220 exam 070-221 exam 070-222 exam 070-223 exam 070-224 exam 070-225 exam 070-226 exam 070-227 exam 070-228 exam 070-229 exam 070-232 exam 070-234 exam 070-235 exam 070-236 exam 070-237 exam 070-238 exam 070-241 exam 070-243 exam 070-244 exam 070-246 exam 070-247 exam 070-262 exam 642-902 exam 642-961 exam 642-964 exam 642-971 exam 642-972 exam 642-973 exam 642-974 exam 642-975 exam 642-978 exam 642-979 exam 642-980 exam 642-982 exam 642-983 exam 642-991 exam 642-992 exam 642-993 exam 642-994 exam 642-995 exam 642-996 exam A2150-006 A2150-038 A2150-195 A2150-196 A2150-533 A2150-536 A2150-537 A2150-561 A2150-563 A2150-575 A2150-596 A2160-667 A2160-669 A2180-175 A2180-178 A2180-181 A2180-183 A2180-184 A2180-188 A2180-189 70-529-VB 70-536 70-536- Cplusplus 70-536- Cplusplus-CN 70-536-VB 70-536-VB-CN 70-540 70-540-Csharp 70-540-VB 70-541-Csharp 70-541-VB 70-542 70-542-Csharp 70-542-VB 70-543-VB 70-544-Csharp 70-544-VB 70-545-Csharp 070-215 070-216 070-217 070-218 070-219 070-220 070-221 070-222 070-223 070-224 070-225 070-226 070-227 070-228 070-229 070-232 070-234 MB6-870 MB6-871 MB6-872 MB6-884 MB6-885 MB6-886 MB6-889 MB7-221 MB7-222 MB7-223 MB7-224 MB7-225 MB7-226 MB7-227 MB7-231 MB7-232 MB7-255 MB7-514 MB7-515 MB7-516 70-564 exam 70-565 exam 70-565 exam 70-566 exam 70-567 exam 70-568 exam 70-569 exam 70-571 exam 70-571 exam 70-573 exam 70-573 exam 70-573 exam 70-576 exam 70-576 exam 70-576 exam 70-577 exam 70-579 exam 70-580 exam 70-582 exam 70-583 exam 70-583J exam 642-522 exam 642-523 exam 642-524 exam 642-531 exam 642-532 exam 642-533 exam 642-541 exam 642-542 exam 642-544 exam 642-545 exam 642-551 exam 642-552 exam 642-564 exam 642-565 exam 642-566 exam 642-567 exam 642-577 exam 642-582 exam 642-583 exam 642-584 exam 000-102 000-103 000-104 000-105 000-106 000-107 000-108 000-109 000-111 642-164 exam 642-165 exam 642-176 exam 642-181 exam 642-185 exam 642-188 exam 642-241 exam 642-242 exam 642-243 exam 642-262 exam 642-263 exam 642-270 exam 642-272 exam 642-274 exam 642-278 exam 642-414 exam 642-415 exam 642-416 exam 642-425 exam 642-426 exam 642-427 exam 642-432 exam 642-436 exam 642-437 exam 642-444 exam 642-445 exam 000-150 000-151 000-152 000-153 000-154