Staff

John R Jones
Prif Swyddog
John yw Prif Swyddog Medrwn Môn ac mae’n gyfrifol am reolaeth a datblygiad gwaith y mudiad.

Siân Purcell
Dirprwy Prif Swyddog
Prif gyfrifoldebau Siân fel Dirprwy Prif Swyddog yw hyrwyddo a darparu gwybodaeth ar wirfoddoli, rhannu ymarfer da a dathlu gwirfoddoli. Hefyd mae Siân yn datblygu prosiectau newydd sy’n ymwneud â gwirfoddoli a gwaith datblygu cymunedol Medrwn Môn.

Wendy Flynn
Gweinyddwraig
Cyfrifol am faterion ariannol, cyllidol ac adnoddau dynol y mudiad, ynghyd â’r tîm gweinyddu.

Derlwyn R Hughes
Swyddog Gwybodaeth/Hyfforddiant
Cyfrifol am gynghori a chynorthwyo grwpiau gwirfoddol/cymunedol i ddarganfod cyllid a hefyd am ddarparu hyfforddiant ar gyfer y grwpiau gwirfoddol/cymunedol fel rhan o’i swydd.

Linda Jones
Swyddog Gweinyddol
Mae Linda'n gyfrifol am wasanaethau cefnogol gweinyddol i staff ac i grwpiau gwirfoddol/cymunedol eraill ar yr ynys, casglu a monitro ystadegau'r mudiad a pharatoi’r cylchlythyrau.

Rhian Medi
Swyddog Datblygu Partneriaeth
Mae Rhian yn darparu cefnogaeth i fudiadau gwirfoddol sy’n cynrychioli’r sector ar bartneriaethau statudol ac yn hwyluso a threfnu gweithdai ar faterion cymunedol.

Ann Perkins
Hwyluswraig Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
Mae Ann y gyfrifol am gefnogi mudiadau gwirfoddol a chymunedol i ddatblygu a chynnal partneriaethau cryf gydag asiantaethau sy’n ymwneud ag Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles o fewn y Sector Gwirfoddol, y Bwrdd Iechyd Lleol, a’r Awdurdod Lleol.

Bethan Lloyd Jukes
Swyddog Gwirfoddoli Ifanc
Cyfrifol am recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr o dan 25 oed a chysylltu â mudiadau sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr.

Armon Williams
Swyddog Datblygu Cymunedau Mentrus
Mae’r prosiect hwn wedi’i ddatblygu i ddarparu cymorth ymarferol i sefydliadau trydydd sector i helpu symud tuag at ddod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.  Ei nod yw galluogi sefydliadau i weithredu mewn modd mwy effeithiol a chynhyrchu mwy o incwm eu hunain, gan gynnwys drwy wneud cais am a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

 Am fwy o wybodaeth ewch i'r dudalen Cymunedau Mentrus.

Top tudalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl

000-594 510-014 70-549 642-978 000-142 200-530 CAT-060 HP0-651 MB3-532 000-202 MB7-224 77-882 74-679 A2070-443 642-503 HP0-655 MB3-533 HP0-D08 MB3-637 M70-101 HP0-655 77-604 642-112 MB3-461 090-601 74-676 074-139 MB7-226 070-216 77-884 C2010-005 MB7-639 640-864 MB6-870 70-542 640-878 642-871 642-243 MB2-700 000-351 70-566 74-409 70-401 70-464 090-056 HP2-N36 920-447 050-895 000-751 MB6-885 70-551 HP0-661 74-344 074-404 COG-142 9A0-044 070-512 MB2-703 350-040 070-228 74-404 74-924 HP0-918 74-353 MB6-204 CPCM 77-605 HT0-102 A2060-218 HP2-N27 1T6-521 74-674 A2040-956 MB3-430 74-338 HP0-M49 HP0-Y36 VCP550 C8311 MB6-509 A2050-724 HP0-656 HP0-M49 50-663 000-288 70-228 74-343 77-601 644-906 HP0-417 220-802 MB6-295 C6040-754 70-412 70-340 MB3-859 Aruba MB3-701 BR0-003 HP0-660 650-196 MB3-700 77-881 070-218 70-467 70-411 C4060-080 350-030 P2090-010 070-210 HP0-662 642-185 MB2-702 A2040-985 HP0-648 642-164 070-296 9L0-010 400-101 920-336 820-422 642-278 HP0-663 HP0-678 642-737 310-202 070-536 642-467 070-210 070-271 E22-315 77-885 A2040-988 650-294 920-181 70-486 00M-609 MB7-224 77-602 70-432 HP0-645 642-144 000-217 642-785 74-335 350-029 MB2-228 OG0-021 MB5-627 A2050-723 9L0-401 70-540 074-676 A2050-219 HP3-025 SPS-200 640-460 070-342 000-259 77-883 000-P01 642-162 70-296 A2040-986 9A0-086 MB6-817 A2060-350 GB0-320 70-410